Son dönemlerde sosyal medyada, üyelerimizden EMİR ONUR ÇİLEK ROMANO üzerinden hem bizzat üyemiz hem de derneğimiz adına başlatılan bir karalama kampanyası olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Her ne kadar bu kampanyayı başlatanların niyetlerini bilsek de, değerli üyelerimize ve kamuoyuna konuyla ilgili bilgi paylaşımı yapılması zorunlu hale gelmiştir. 

Romano 2012 yılında Ateistler Meclisi, 2013 yılında Ateist Dergi, 2014 yılında ise Ateizm Derneği gibi kurumların kuruluşunda aktif rol almıştır. Öncesinde yargılandığı davaları gönüllü, üye ve yöneticilerimizden asla saklamamış; bu konuyla ilgili bilgileri tanıştığımız ilk günden beri tüm şeffaflığı ile bizlerle paylaşmış olan Romano, 2014 yılında derneğimize temiz bir adli sicil ile üye olmuştur. Bu süreçte Romano’nun, derneğimizin gelişmesinde ve büyümesinde önemli çabaları olmuştur. Ayrıca detaylı bilgilere kendisinin @OnurRomano hesabından da ulaşabilirsiniz.

Romano, 2003 yılında hakkında açılan cinsel taciz suçlamasından o dönemde yaşadığı ve olayın gerçekleştiği Amerika Birleşik Devletlerinde bir soruşturma geçirmiş; yapılan soruşturma sonucu ABD yasaları kapsamında aklanmış ve oradaki üniversite eğitimine devam etmiştir. Daha sonra Türkiye’de aynı fiile ve isnada dair yeni bir dava açılmış; Romano 2008 yılında bu davadan da beraat etmiştir. 

2015 yılı Aralık ayında ise, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Dernek Merkezimize gelinerek Romano ve bir dernek yöneticimiz gözaltına alınmak istenmiştir. İki üyemiz de Ateizm Derneği’ni temsilen katıldıkları etkinlik, röportaj ve TV yayınlarında, ayrıca sosyal medya paylaşımlarında, içlerinde Cumhurbaşkanına ve dine hakaretin de bulunduğu çeşitli davalara taraf olmuştur. Romano, 2016 yılında —yine temiz bir adli sicil ile—  Royal Roads University Küresel Liderlik Fakültesinde lisansüstü ve doktora eğitimi almak için Kanada’ya göç etmiş; aklandığı davaların üst mahkemelerce yeniden açılıp aleyhine sonuçlanması nedeniyle, hakkında siyasi bir operasyon yapıldığı gerekçesiyle 2017 yılında Kanada’ya siyasi sığınma talebinde bulunmuştur. Takdir edersiniz ki ABD’de böylesine yüz kızartıcı bir suçtan yargılanıp da suçlu bulunan bir kişinin ABD veya Kanada’da öğrenci veya sığınmacı olarak bulunma şansı yoktur. Dava süreçlerine ilişkin tüm detaylara ve belgelere www.onurromano.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Söz konusu davalardan küresel ve modern hukuk kaideleri uyarınca, bu kaidelerin en temellerinden olan suçun bireyselliği ilkesi gereği, üyelerimizin eylemlerinin derneğimize atfının mümkün olmayacağını vurguluyor; üyemiz Emir Onur Çilek Romano’nun son yıllarda sayıları on binleri aşan hukuk mağdurlarından biri olduğunu ve adil bir hukuk sisteminin bir gün hepimize lazım olacağını hatırlatarak, bu ve benzeri sistematik hukuksuzlukların bir an önce son bulmasını ve hukukun muhalif sesleri susturmak için bir silah olarak kullanılmasına son verilmesini umuyoruz.