İktidara yakınlığıyla bilinen dernek ve vakıflar, Eğitime Destek Platformu adı altında örgütlenerek, okullarda din derslerinin “seçilmesi” için harekete geçme kararı aldı. Derneklerin ülke genelindeki temsilcilerinin katıldığı koordinasyon toplantısında, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler gibi derslerin seçilmesi için seferberlik başlatıldı. 

Söz konusu kuruluşlardan TÜGVA, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı, Önder ve Türkiye Diyanet Vakfı, online bir toplantı düzenleyerek, “milli, ahlâki, insani, manevî ve kültürel değerleri” benimseyen öğrenciler yetiştirmek amacıyla çalışmalarına başladı; ismi çocuk tecavüzleriyle anılan bir kuruluşun bu talepte bulunması ise oldukça mânidar. Toplantıda dini dernek ve vakıflardan, eğitim idarecilerini ve öğretmenleri ziyaret ederek öğrencileri kendi “makbul vatandaş” tanımlarına uyacak şekilde yetiştirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunmaları ve bu faaliyetleri denetlemeleri istendi. Ayrıca programa katılan müftülerden de, konuyu Cuma vaazlarında dile getirmeleri ve velilerle birebir iletişime geçmeleri talep edildi.

Eğitim-Sen Amasya ve Samsun şubeleri, derslere müdahale etmeye yönelik bu uygulamanın baskı unsuru oluşturduğunu ve suç teşkil ettiğini belirtti. Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım da, seçmeli derslere ilişkin bu müdahale sürecini, “her okulu İmam Hatipleştirme çabası” olarak değerlendirdi. Konuyla ilgili olarak, eğitim kurumlarında din dersini zorunlu olarak seçtirmek için kurgulanan oyunları anlatan Zülal Kalkandelen’in “Din dersi seçme zorunluluğu laikliğe aykırıdır!” başlıklı yazısını da okumanızı tavsiye ediyoruz.

Ülkemizi bütün eğitim indekslerinde son sıralara mahkum eden gerici zihniyet, ne yazık ki bilimsel ve akılcı düşüncenin bütün kalıntılarını öğrencilerin zihninden silip, onları kendi ilkel bakış açılarıyla sınırlandırılmış kalıplara sokana kadar duracak gibi görünmüyor. Öğrenciler üzerindeki bu endoktrinasyon çalışması laiklik ilkesini içeren T.C. Anayasasına göre suçtur ve hiç kimsenin ne eğitimcileri ne de öğrencileri dini ve manevi değerleri benimsemeye, bunların propagandasını yapmak için zorlamaya hakkı yoktur!