2021 Danıştay bütçesi görüşmeleri sırasında AKP milletvekili Cengiz Aydoğdu´nun “Şeriat bizim hukukumuzdur” cümlesi, içinde bulunduğumuz hukuksuzluğun boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu şeriat sayıklamasının, yozlaşmış Osmanlı’yı ve kurumlarını medeniyetin kılıcıyla yerle bir eden Atatürk´ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyetinin meclisinde söylenmiş olması bir skandaldır. Nitekim dini bir hukukla yönetildiğimizi iddia etmek veya bunu talep etmek, Cumhuriyet rejimini ve TC Anayasasını düpedüz yok saymak anlamına gelir.

“Şeriat bizim hukukumuzdur” diyerek şeri hükümleri savunan bu zihniyetin şu sorulara yanıt vermesi icap eder:

  • Devlet başkanının Müslüman olmayan, hatta Müslümanlarla savaş halinde olan ülkelerle kurduğu dostane ilişkiler şeriata uygun mudur?
  • Siyasal İslam politikası güden bir partinin sebep olduğu aşiretçi kadrolaşma ve torpil, “kul hakkı” mıdır?
  • Atatürk ve onun kurduğu cumhuriyet tağut* mudur? Eğer öyleyse, tağut bir düzene vergi ödemek, okuluna çocuklarınızı göndermek, askerlik ve memurluk yapmak uygun mudur? Bu düzende hayatını kaybeden kolluk güçleri şehit sayılır mı? *Tağut: İslam terminolojisinden Allah‘tan başka ilah edinenlere verilen isim.
  • Türkiye, Dârülharp mıdır?
  • Hükümetin üst kadroları tarafından yapılan bir soygun nasıl cezalandırılır?
  • Vatandaş ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar ederken, Diyanet gibi devlet kurumlarının milyonları israf etmesinin şeriattaki karşılığı nedir? Bununla bağlantılı olarak, İslam´ı ilk kabul eden sahabelerden Ebu Zer´in “Gece yatağa aç girip sabah kılıcını kuşanmayan adama şaşarım” sözlerine bakış açınız nedir?
  • Eşcinselliğin ve cinsiyet değiştirmenin cezası var mıdır? Eğer varsa, devlet başkanının eşcinseller ve cinsiyet değiştiren şahıslarla aynı masada oturması doğru mudur?
  • Alkol ve sigara serbest midir? Tekel ürünlerinden vergi alınmasını ve bu vergilerle Diyanet İşlerine bütçe ayrılmasını; ayrıca Diyanet ve ilgili kurumlarının faiz gelirlerini şeri hukuk nasıl karşılar?

Şeriat hukukuyla yönetildiğimizi söylediğinize göre, bu soruları kolayca cevaplayabilirsiniz. Eğer bu soruların yanıtlarını veremiyorsanız, dini ve şeriatı yalnızca kendi siyasi emelleriniz için kullandığınız sonucuna varanları suçlamaya hakkınız yoktur.