2013 yılında Papalığa seçilen Katolik Hristiyanlığın lideri Papa Francis, Katolik Kilisesinin, cinsel yönelimine bakmaksızın bütün insanlara kapılarını açması ve sevgiyle karşılaması gerektiğini muhtelif konuşmalarında vurgulamış; bunun üzerine LGBT+ dergisi The Advocate tarafından Yılın İnsanı seçilmişti.

Sonrasında çelişkili açıklamalar yapmış olmasına rağmen bu tutumunu sürdüren  Papa Francis, geçtiğimiz günlerde Francesco adlı belgesel için verdiği demeçte “Eşcinsellerin de aile kurma hakkı var. Onlar Tanrı’nın çocukları. Medeni birlik yasası olmalı, böylece yasal olarak güvence altında olacaklar.” diyerek adeta reformist bir duruş sergiledi.

LGBT+ bireylerin haklarını savunan ILGA Europe adlı organizasyon, Papa Francis’in bu açıklamaları hakkında şöyle bir Tweet attı: “Genellikle dini liderler tarafından körüklenen, eşcinsel insanlara karşı cadı avı ve kutuplaşmanın olduğu bir ortamda, Papa Francis’in eşcinseller hakkında yaptığı açıklama desteklenmeli ve dikkatle dinlenmeli. Bu açıklamanın kiliseler tarafından ne derece dikkate alınacağının ve LGBT+ bireyler üzerinde gerçek anlamda nasıl bir değişikliğe yol açacağının takipçisi olacağız.”

Katolik din adamlarının itirazı ise gecikmedi; Papanın bu sözlerini açıklığa kavuşturmasını isteyen ABD Rhode Island piskoposu T. Robin, bu açıklamanın Katolik öğretisiyle çeliştiğini ve Kilisenin “ahlaksız” ilişkileri onaylayan fikirleri destekleyemeyeceğini söyledi. Nitekim Katolik öğretisi, eşcinsellerin yaşam hakkını onaylasa ve saygı görmeleri gerektiğini kabul etse de, bu insanların özünde “sapkın” olduğunu belirtir. Vatikan Doktrin Dairesinin 2003 yılına ait kaynaklarında, “Vatikan’ın eşcinsellere olan saygısı, Vatikan’ın eşcinsel davranışları kabul ettiği ya da eşcinsel evliliklerin yasal olarak tanınmasını desteklediği anlamına gelmez.” ifadesi geçer.

Papa’nın son açıklaması, Katolik kilisesinin ilk dini reformu değil. Evrimin İncil’le çelişmediği, Adem ve Havva’nın gerçek değil sembolik bir tarih anlatısı olduğu vb. söylemler, Katoliklerce dini kurtarmak için uzun süredir “yama” olarak kullanılıyor. Ancak elbette dikişin tutmayacağı günler de gelecektir. “İnançlar da tıpkı türler gibi evrimleşmek ve ortam koşulları değişince de yok olmak zorundadır.” *

* Daniel Dennett, Darwin’in Tehlikeli Fikri, Alfa Yayınları, 2013, çev. Bahar Kılıç, Aybey Eper.