Geçtiğimiz günlerde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun (KGK) İslami faizsiz finans kuruluşlarının denetimi için hazırladığı kararlar, T.C. 30978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış; genelge ayetlere, hadislere ve fıkhi (İslam hukuk kuralı) hükümlere bağlanmış; “denetçilerin Allah-u Teala’dan korkmaları ve fıkıh kurallarına uygun davranmaları” gibi ifadelerle, etik kurallar dini temellere dayandırılmıştı.

Bu kararlar, şeriat hükümlerinin uygulamaya konduğunun apaçık kanıtıdır. Anayasasında laik olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm değerlerine aykırıdır. Müslüman olmayan vatandaşların haklarını ayaklar altına alan, zaten kutuplaştırılmış toplumu daha da ayrıştırmayı amaçlayan, hukukun tarafsızlığını yok eden, laik cumhuriyete resmen meydan okuyan ve uluslararası anlaşmaları yok sayan bu uygulamaya karşı tepki veren, yargı yoluna başvuran tüm sivil toplum örgütlerinin, meslek odası ve sendikaların destekçisi olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.

Bunlar Ateist! adlı programımıza canlı yayın konuğu olarak katılan Ankara Barosu avukatlarından Sayın Mehmet Türkaslan’ın konuyla ilgili açıklamalarını dinlemek için tıklayınız.