“Günümüzde, dünyadaki temel sorun, aptalların kendilerinden son derece emin, akıllıların ise devamlı şüphe içinde olmalarıdır.” ~Bertrand Russell

Laik ülkede bilimsel eğitim istiyoruz

16 Ocak 2017

Laik ülkede bilimsel eğitim istiyoruz

Yapılan uluslararası ölçümlerde de görüldüğü gibi günden güne niteliksizleştirilen, pozitif bilimlerden uzaklaştırılan eğitim sistemimizin, “imam hatip okulları” adı altında; hiçbir bilimsel temeli olmayan yapılara dönüştürülmek istenme çabasını yıllardır aşama aşama izliyoruz. Geçen sene öğrencilerine Kozmos belgeselini izleten öğretmen Kahraman Kepenekçi'ye yapılanları duymuşsunuzdur… Daha önce de amacı bilim yapmak ve bilim yapanları teşvik etmek olan TÜBİTAK’ın nasıl yozlaştığını çeşitli örneklerle görmüştük.

Ve nihayetinde bugün temel bilim dallarından olan biyolojinin en büyük kollarından olan evrim dalının, liselerde verilen biyoloji derslerinde "Hayatın Başlangıcı ve Evrim" kazanımının yeni müfredat içerisinden bakanlık kararı ile çıkarılması girişimine hayretler içerisinde şahit oluyoruz.

Özellikle, dini hayatlarının temeline yerleştiren toplum kesimleri nedense bir türlü evrim teorisini kabul etmek istemezler. Evrim, tüm bilim sistemi içerisinde çok büyük bir yer kaplayan, dünyanın bütün köklü üniversitelerinde ayrı kürsüsü, alt bilim dalları olan bir teoridir. Temel biyoloji bilmeyen çocuklar, gençler dünyayı anlayamaz, dar bir çerçeveden bakan ve kendisine ne söylendiyse onu yapan oyuncaklar haline gelirler.

Bağnaz beyinlerin evrimin gerçekliğini görmek istememesi, evrim ile ilgili bilgi edinmek istememesi evrim gerçeğini bir anda ortadan kaldırmaz. Aklı başında herkes müfredattan evrimin kaldırılmak istenmesinin sebeplerinin politik olduğunun farkında. Bu, halkı cahilleştirilmek, akıl yönünden zayıf bırakmak çabasıdır!

Biz Ateizm Derneği olarak bu konuda sessiz kalmayacağız. Nasıl ki dinlerle ilgili genel kültür verilmesi gereken derste belli bir dinin dayatılmasına karşı çıktığımız gibi, gelişim çağındaki genç beyinlerin hayatla ilgili en temel konulardan biri olan ve mutlaka öğrenmeleri gereken evrimi teorisinden mahrum bırakılmalarına da izin vermeyeceğiz. Bu politik oyunun arkasındaki ayıba imza atanları kınayarak çocuklarımızın kaliteli, bilimsel eğitimi almaları konusunda herkesi ses çıkarmaya davet ediyoruz!