“İman, gerçeği bilmek istememektir.” ~Friedrich Nietzsche

Halifeliğin kaldırılmasının 93. yıl dönümü

03 Mart 2017

Halifeliğin kaldırılmasının 93. yıl dönümü

Türkiye tarihinde bugüne kadar gerçekleşmiş en büyük siyasi devrimlerden biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3 Mart 1924 tarihinde çıkardığı kanun ile halifeliğin kaldırılmasıdır. “Halife” peygamberden sonra ümmetin başı olan kişidir. Yavuz Sultan Selim'den Cumhuriyetin ilanına kadar tüm Osmanlı Padişahları bu unvanı taşımışlardır.

Laiklik, demokratik bir yönetim biçiminin olmazsa olmazıdır. Belli bir dinin mensuplarının kayırıldığı bir devlet yönetimi laik olamaz. Yasama, yürütme ve yargı din kurallarına dayandırılamaz. Din üzerinden kişisel çıkar sağlayan ve bu çıkarın devam etmesini arzulayan hayalcilere en büyük darbeyi onlara bu imkânı sağlayan saltanatı ortadan kaldırmak vurmuştur. 

Cumhuriyet ve Eşit Hak Savunucuları olarak ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından uğratıldıkları bozgunu hala sindiremeyen köktendinci düşüncenin bugünkü uzantılarına bir kez daha “Buradayız, karşınızdayız, bin bir güçlükle elde edilen özgürlüğü elimizden almanıza, demokrasiyi ve laik düşünce sistemini yıkmanıza izin vermeyeceğiz!” demeye devam edeceğiz.