“Dünya 15 yaşından küçüklere din dersi vermeyecek kadar dürüst olursa, belki o zaman ona umut besleyebiliriz.” ~Arthur Schopenhauer

Deizm Derneğinin Yanındayız

21 Ekim 2018

Deizm Derneğinin Yanındayız

Ateizm Derneği olarak 18 Eylül 2018 tarihinde İstanbul’da kurulan Deizm Derneği’ni ülkemizin laik yapısı adına atılmış olumlu bir adım olarak görmekteyiz. 


Bizim için Deizm Derneği inanç ve inançsızlık özgürlüğüne katkı sağlayan yeni bir kurumdur. Bu nedenle Ateizm Derneği olarak kendilerine destek vereceğimizi ve bir çok alanda beraber çalışabileceğimizi belirtmek isteriz.


Özellikle toplumuzdaki kutuplaşmaların ve ayrışmaların çok yoğun olduğu bu zamanda Deizm Derneği ile Ateizm Derneği’nin duruşları her ne kadar özünde ayrı olsa da amaçları dinsel baskının kalkması ve ülkemizde daha özgür bir sosyal yapının sağlanmasıdır.


Biz biliyoruz ki,


1- Zorunlu Din derslerinin kaldırılması

2- Eğitim sisteminin daha laik hale getirilmesi

3- Bilimin ve Teknolojinin ülke siyasetinde daha fazla yer alması

4- Eğitim sistemimizde evrimin öğretilmesindeki engellemenin son bulması

5- Dinsel şiddetin önlenmesi

6- Bireylerin demokratik haklarının gasp edilmemesi

7- Daha özgür düşünceli bir toplum yaratılması

8- Eleştirel düşüncenin geliştirilmesi


gibi konularda Deizm Derneği de bizimle beraber çalışacak ve bizlerin yanında yer alacaktır. Bu durum bizleri de en az Deizm Derneği kurucuları kadar sevindirmektedir. Farklılıklarımız olsa da herkesin kardeşçe ve beraberce yaşayabileceği ve çalışılabileceğinin en bariz göstergesi Ateizm Derneği ile Deizm Derneği arasındaki bu güzel dayanışma olacaktır.


Ateizm Derneği