“Din sıradan insanlar için gerçek, aydınlar için saçma, iktidarlar içinse kullanışlıdır.” ~Seneca

Ateizm Derneği 6. Olağan Genel Kurulu

16 Eylül 2018

Ateizm Derneği 6. Olağan Genel Kurulu

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Eylül 2018 Pazar günü saat 14:00’de İstanbul Kadıköy Agapia Cafe Restaurant'ta (Caferağa Mahallesi, Bahariye Caddesi & Miralay Nazım Sokak No:10, Kadıköy/İstanbul) gerçekleştirilecektir. Toplantı yeter çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 2. Toplantı 14 Ekim 2018 Pazar günü saat 14:00’de aynı yer ve aynı gündem maddelerinin görüşülmesi için iş bu kere çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurul’da asil üyelerimizin oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Dernekler Yasası gereği Genel Kurul’da vekâlet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız gerekmektedir. Kimlik ibrazı zorunludur (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet geçerlidir). Gündem maddeleri ektedir.

Saygılarımızla,

Ateizm Derneği Yönetim Kurulu


GÜNDEM

  1. Açılış ve yoklama
  2. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi;
  3. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrası,
  4. Dernek feshinin görüşülmesi,
  5. Feshin kabul edilmemesi durumunda yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurullarının seçilmesi
  6. Dilek ve temenniler,
  7. İlgili tutanakların yazılıp imzalanması,
  8. Kapanış.