“Tanrı adına işlenen cinayetlerin sayısı, şeytan adına işlenenlerden çok daha fazladır.” ~Erica Jong

Ateizm Derneği 4. Olağan Genel Kurulu

15 Eylül 2017

Ateizm Derneği 4. Olağan Genel Kurulu

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 17.00’de İstanbul Kadıköy Agapia Cafe Restaurant'ta (Caferağa Mahallesi, Bahariye Caddesi & Miralay Nazım Sokak No:10, Kadıköy/İstanbul) gerçekleştirilecektir. Toplantı yeter çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 2. Toplantı 22 Ekim 2017 tarihinde saat 17:00’de aynı yer ve aynı gündem maddelerinin görüşülmesi için iş bu kere çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurul’da asil üyelerimizin oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Dernekler Yasası gereği Genel Kurul’da vekâlet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız gerekmektedir. Kimlik ibrazı zorunludur (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet geçerlidir). Gündem maddeleri ektedir.

Saygılarımızla,

Ateizm Derneği Yönetim Kurulu


GÜNDEM

•  Açılış,

•  Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi;

•  Divan Başkanı, Divan Başkan Vekili ve Divan katiplerinin seçilmesi,

•  Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçilmesi,

•  Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali raporlarının okunması, görüşülmesi,

•  Denetleme Raporu’nun okunması, görüşülmesi,

•  Faaliyet Raporu ve Denetleme Raporu’nun oya sunulması,

•  Dilek ve temenniler,

•  Kapanış