“Tanrı adına işlenen cinayetlerin sayısı, şeytan adına işlenenlerden çok daha fazladır.” ~Erica Jong

Ateizm Derneği 3. Olağan Genel Kurulu

21 Ağustos 2016

Ateizm Derneği 3. Olağan Genel Kurulu

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Eylül 2016 Pazar günü saat 17.00’de İstanbul Kadıköy London Pub’da (Caferağa, No, Piri Çavuş Sk. No:13, 34714 Kadıköy/İstanbul) gerçekleştirilecektir. Toplantı yeter çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 2. Toplantı 09.10.2016 tarihinde saat 14:00 da aynı yer ve aynı gündem maddelerinin görüşülmesi için iş bu kere çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurul’da asil üyelerimizin oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Dernekler Yasası gereği Genel Kurul’da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız gerekmektedir. Kimlik ibrazı zorunludur (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet geçerlidir). Gündem maddeleri ektedir.

Saygılarımızla.

Ateizm Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM

  • Açılış,
  • Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi;
  • Divan Başkanı, Divan Başkan Vekili ve Divan katiplerinin seçilmesi,
  • Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali raporlarının okunması, görüşülmesi,
  • Denetleme Raporu’nun okunması, görüşülmesi,
  • Faaliyet Raporu ve Denetleme Raporu’nun oya sunulması,
  • Dilek ve temenniler,
  • Kapanış.