1. Irkına, diline, cinsiyetine bakılmaksızın her non-teistin kendi felsefi görüşlerini hukuki zeminde özgürce ifade edebilmesi için teşvik etmek
  2. Felsefi görüşleri yüzünden yargılanmakta olan ve yargılanacak olan, hukuki yaptırım uygulanan non-teistlere hukuki destek sağlamak
  3. ”Tanrı yoksa herşey mübahtır” önyargısına karşı, non-teistlerin ve dinsizlerin de; tek tek bireylerin değil, toplumun bütününün ortak yararını gözetebilecek ahlaki/vicdani kriterleri olduğunu toplumdaki önyargılı insanlara gösterebilmek için “Ateizm Derneği” kurumsal kimliğiyle çeşitli hayır kurumları ve vakıflarla kamu yararına sosyal yardımlaşma projeleri düzenlemek
  4. Uluslararası ateist/non-teist, bilimsel kurumlarla işbirliği halinde, ortak eğitim projeleri düzenlemek
  5. Kız çocuklarına yönelik sosyal sorumluluk projeleri düzenlemek, kız çocuklarının eğitimini teşvik etmek
  6. Devletin resmi organlarından bağımsız, kontrolsüz-denetimsiz özel dini eğitim yoluyla küçük yaştaki çocukların korkutularak; sorgulamasını, analitik-bilimsel düşünce sistemi geliştirmesini yavaşlatan ya da engelleyen eğitim sisteminde köklü değişimler yapılması, mümkünse 16 yaşından küçük çocuklara din eğitimi verilmemesi için kamuoyu oluşturacak etkinlikler düzenlemek, zorunlu din derslerinden muaf tutulmak için, kişilerin kimlik ibrazı yoluyla dini kanaatlerini açıklamaya zorlanmasını önlemek, bu dersten muafiyetin yasalar çerçevesinde kolaylaştırılmasını sağlamak
  7. Okullarda ve tüm resmi kurumlarda din ayrımcılığına karşı, aktif ve etkin öğrenci/memur/işçi kollektifleri oluşturmak
  8. Konvansiyonel ve sosyal medyada, ateizm/non-teizm hakkında yayılmış olan ve yayılmakta olan önyargılara karşı “ateizm nedir/ne değildir” konulu bilimsel ve felsefi çalışmaları tanıtmak, eğitici projeler düzenlemek
  9. Üniversiteler ve akademik çevrelerle işbirliği halinde evrim/bilim/felsefe konulu sempozyumlar, paneller, söyleşiler, seminerler düzenlemek
  10. Sahte bilim alanında kitap yazan, sahte fosil sergileri açan kişi ve kurumların, “argüman” adı altında ortaya koydukları materyal ve belgelerin gerçek niteliğini ortaya çıkarmak yayınlamak ve yaymak
  11. Bilimsel verilere önyargısız, deontolojik açıdan yaklaşmak, lehte ve aleyhte değiştirmemek, dejenere etmemek, herhangi bir bilimsel konuyla ilgili olası bilgi dezenformasyonunu önlemeye çalışmak

"Ben neden bir ateistim? Kısa yanıt hiçbir alternatifi kabul etmiyor olmam. Onları inandırıcı bulmuyorum. Entellektüel gururu suçlayarak, botun diğer ayakta olduğu söylenebilir. Ateistler kesinlik hakkında hiçbir şeyi bildiklerini iddia etmezler, inananlar her şeyi bilirler."

Barbara Smoker